Měření výkonnosti podniku

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je osvojení teoretických základů a moderních metodických postupů pro hodnocení a srovnávání výkonnosti podniků.

Vyučováno v programech