Aktuální problémy světové ekonomie

predmet-thumbnial

Cílem je poskytnout komplexní přehled o rozložení sil ve světové ekonomice a jeho vývoj do současnosti. Tematický celek zdůrazňuje aktuální problémy, které determinují podobu mezinárodních vztahů v současnosti a blízké budoucnosti. Pozornost bude věnována aktérům mezinárodních ekonomických vztahů, problémům které řeší, prostředkům a významným trendům.

Vyučováno v programech