MBA - Finanční management v podnikání, řízení financí

JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
Garant programu

Zaměření studijního programu

  • Studijní program Finanční management v podnikání, řízení financí prohlubuje znalosti v oblasti podnikových financí, investičního rozhodování, controllingu a zaměřuje se na efektivitu výkonnosti společnosti.
  • Prostřednictvím případových studií a praktických zkušeností se studenti seznámí s principy finančního řízení, majetkovou a kapitálovou strukturou, finančním rozhodováním, rozdělováním zisku a dohledem nad financemi v návaznosti na problematiku řízení finančních rizik a hospodaření společnosti.

Tematické celky programu

Podmínky zakončení programu

I. podmínka

Úspěšné zpracování seminárních prací

II. podmínka

Obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška

Lektoři studijního programu

Chci se zapsat ke studiu