Mezinárodní finanční systémy, regulace a dohled nad finančním trhem

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je seznámit studenty s vývojem a trendy v oblasti mezinárodního finančního systému, v prostředí, které formuje rámcové podmínky pro finanční řízení podniků v mezinárodním kontextu, zejména v EU. Student se seznámí s problematikou regulace a dohledem nad finančním trhem v ČR a s regulací v zahraničí.

Vyučováno v programech