Management – procesní, inovační

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je objasnění principů procesního řízení v podniku. Navrhovat a optimalizovat firemní procesy tak, aby dosahovaly vysoké efektivity a splňovaly požadavky na zajištění vysoké kvality řízení podniku. Studenti analyzují problémy v oblasti BPM, osvojují si postup přístupu k problémům optimalizace a řízení podnikových procesů pomocí vybraných modelovacích nástrojů. Studenti se zdokonalí v teoretických základech a metodických postupech, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci inovačního procesu.

Vyučováno v programech