Internetová komunikace a komunikace

predmet-thumbnial

Tematický celek je zaměřen na způsoby komunikace v prostředí Internetu. Studenti se seznámí s danou problematikou z pohledu komunikačních studií a z pohledu lingvistického, psychologického a sociologického.

Vyučováno v programech