Regulace a dohled nad finančním trhem

predmet-thumbnial

Student se seznámí s problematikou regulace a dohledu nad finančním trhem v ČR a regulací zahraničních trhů. Cílem je přiblížit studentům problematiku regulace a dohledu na evropských finančních trzích, popsat proces vývoje na evropské a částečně i na celosvětové úrovni, analyzovat stav regulace a dohledu, poukázat na odlišnosti jednotlivých modelů.

Vyučováno v programech