MBA - Private and Business Law

JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
Garant programu

Zaměření studijního programu

  • Studijní program Private and Business Law je zaměřený na problematiku právních norem v souvislosti s podnikáním. Základ tohoto programu tvoří vybrané kapitoly práva soukromého a obchodního.
  • Studium je zaměřeno na právo obchodních korporací, hospodářské soutěže a mezinárodního obchodního práva, insolvenčního a exekutorského práva.
  • Cílem studijního programu je utvářet vysoce kvalifikované odborníky se specializací na soukromé (obchodní) právo.

Tematické celky programu

Podmínky zakončení programu

I. podmínka

Úspěšné zpracování seminárních prací

II. podmínka

Obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška

Lektoři studijního programu

Chci se zapsat ke studiu