EdD - Management ve školství

JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
Garant programu

Zaměření studijního programu

  • Studijní program EdD – Management ve školství je zaměřen na prohloubení teoretických a praktických znalostí v oblasti právních předpisů, bezpečnosti práce ve školství, ekonomického řízení školy.
  • Studium je zaměřeno na osobní rozvoj a psychologické aspekty v oblasti řízení a vedení lidských zdrojů.
  • Studenti se zaměří na proces plánování, vedení, kontroly zaměstnanců, studentů a žáků.
  • Program seznámí studenty s rozhodovacím, organizačním procesem a operativním řízením organizace.
  • Studijní program je určen pro top management, middle management a first-line management a je založen na výzkumných zájmech studenta v dané oblasti.

Tematické celky programu

Podmínky zakončení programu

I. podmínka

Úspěšné zpracování seminárních prací

II. podmínka

Obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška

Lektoři studijního programu

Chci se zapsat ke studiu