MPA - Samospráva krajů, měst a obcí a veřejná správa

JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
Garant programu

Zaměření studijního programu

  • Studijní program nabízí studentům ekonomicky a právně zaměřený program, který rozebírá problematiku veřejné správy, státní správy a samosprávy.
  • Studijní program je zaměřený na prohlubování znalostí z oblasti správního práva, práva územně samosprávných celků, práva EU, politologie, správního systému, veřejných rozpočtů a financí. Nedílnou součást tohoto tvoří rozvoj manažerských schopností.

Tematické celky programu

Podmínky zakončení programu

I. podmínka

Úspěšné zpracování seminárních prací

II. podmínka

Obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška

Lektoři studijního programu

Chci se zapsat ke studiu