Evropská veřejná správa

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je poskytnout ucelený přehled v oblasti evropského správního práva, vlivu nadnárodních organizací na formování veřejné správy a rozdílu ve výkonu veřejné správy v jednotlivých evropských státech. Student si prohlubuje znalosti v oblasti aktivit EU v rámci systému veřejné správy v zemích EU, státní správy a územní samosprávy.

Vyučováno v programech