Právo územně samosprávných celků

predmet-thumbnial

Tematický celek seznamuje studenty se soustavou orgánů veřejné správy, základními vztahy mezi státní správou a územní samosprávou v návaznosti na veřejný a soukromý sektor. Studenti získají informace o právním postavení obcí a krajů jako územních samosprávných celků. Studenti se seznámí se zákony o obcích a o krajích, principy fungování samosprávy a s ústavněprávními základy.

Vyučováno v programech