Právní kompetence pro veřejnou správu

predmet-thumbnial

Cílem je poskytnout studenům ucelený náhled na problematiku právní odpovědnosti úředních osob v souvislosti s občanským a trestním zákoníkem, zákoníkem práce, správním řádem.

Vyučováno v programech