Archivování a péče o dokumenty

predmet-thumbnial

Cílem je získání znalostí pro výkon administrativy – evidence, uložení do spisovny, archivace, elektronické spisové služby v souvislosti s ukládáním elektronických dokumentů v Národním digitálním archivu. Student bude seznámen s procesem nakládání s dokumenty, jejich vyhotovením, ukládáním v rámci tzv. spisové a archivní služby, v souladu s platnými právními předpisy.

Vyučováno v programech