Metodologie závěrečné práce

predmet-thumbnial

Cílem je příprava studenta na zpracování závěrečné práce, která bude splňovat formální a obsahové náležitosti. Studenti pracují s informacemi, odbornými zdroji, bibliografickými citacemi, respektují požadavky při psaní odborných textů.