Veřejné rozpočty a finance

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku jsou finanční vztahy, principy hospodaření s majetkem, rozpočtové plánování veřejných financí. Studenti si osvojí postupy, plánování a tvorbu rozpočtů. Předmět se zabývá funkcí a složkami veřejných financí, rozpočtovou soustavou, státním rozpočtem a financováním rozpočtového deficitu.

Vyučováno v programech