Právo EU

predmet-thumbnial

Student je seznámen s problematikou práva Evropské unie. Cílem je získání přehledu o principech práva EU, evropském legislativním systému. Tematický celek je zaměřen na primární právo, sekundární právo, judikaturu a právní akty EU.

Vyučováno v programech