Úvod do veřejné správy

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty s historickým vývojem veřejné správy od roku 1848 až do položení základů moderní demokratické veřejné správy, založené na státní správě a samosprávě, až do současné podoby.

Vyučováno v programech