E – gouvernement – informační systém veřejné správy

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je zdokonalení studentů v oblasti elektronizace veřejné správy, způsobem komunikace se státní správou a veřejnou správou. Součástí tematického celku je právní úprava politiky elektronizace veřejné správy, tedy zákonem o informačních systémech veřejné správy. Tematický celek se zaměřuje i na vývoj a postavení tohoto trendu v členských zemích EU.

Vyučováno v programech