Regionální politika a strategické plánování

predmet-thumbnial

Tematický celek je zaměřený na vliv prohlubování rozdílů v socioekonomické úrovni regionů, které působí na celkový hospodářský rozvoj státu a současně vedou k výraznější pozornosti v regionální politice. Vstupem ČR do EU byla přijata soustava strategických opatření, které podporují regionální rozvoj.

Vyučováno v programech