Organizace školy a pedagogického procesu

predmet-thumbnial

Studenti se prostřednictvím tematického celku seznámí a prohloubí si znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti organizace školy a plánování pedagogického procesu, včetně evaluace, autoevaluace a sebeevaluace v souvislosti s vlastním hodnocením školy.

Vyučováno v programech