Právní předpisy a jejich aplikace ve školství

predmet-thumbnial

Cílem je poskytnout studentům znalosti a orientaci v legislativě, která souvisí se školstvím, se zaměřením na školský zákon a správní řád. Studenti získají znalosti z pracovního a občanského práva se zaměřením na oblast školství.

Vyučováno v programech