Závěrečný seminář – praktické dovednosti

predmet-thumbnial

Cílem závěrečného semináře je aplikace získaných vědomostí a znalostí v průběhu studia. Student je schopen převést teorii do praxe.