Metodologický seminář k disertační práci

predmet-thumbnial

Metodologický seminář k disertační práci – návrh na téma disertační práce. Cílem je příprava studenta na zpracování disertační práce, která bude splňovat formální a obsahové náležitosti. Studenti pracují s informacemi, odbornými zdroji, bibliografickými citacemi, respektují požadavky při psaní odborných textů. V tematickém celku studenti konzultují návrh na téma disertační práce, výzkumný záměr disertační práce.

Vyučováno v programech