Marketingové řízení školy

predmet-thumbnial

Studenti jsou seznámeni s významem marketingu v oblasti řízení školy, s faktory, které marketing mohou zásadně ovlivnit a především pak budou studenti seznámeni s významnou součástí marketingu a marketingové komunikace – Public Relations.

Vyučováno v programech