Management lidských zdrojů

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty se strategickými přístupy k lidským zdrojům v organizaci, s personálními procesy, aktivitami a moderními trendy řízení lidských zdrojů. Studenti budou seznámeni s organizačními procesy, postupy a metodami řízení lidských zdrojů.

Vyučováno v programech