Publikační činnost I

predmet-thumbnial

Studenti jsou seznámeni s procesem publikace odborných článků, je jim doporučen výběr vhodného odborného časopisu k publikaci. Studenti jsou seznámeni se strukturou odborného článku a jednotlivými částmi v souladu s formální úpravou odborného článku v publikačním procesu. Studenti získají přehled o základních formálních pravidlech psaní odborného článku, přičemž dodržení těchto pravidel může snížit riziko přepracování nebo odmítnutí odborného článku.

Vyučováno v programech