Publikační činnost II

predmet-thumbnial

Student publikuje odborné články v souladu se zásadami vědecké a publikační činnosti.

Vyučováno v programech