Soft skills a osobní prezentace

predmet-thumbnial

Cílem je poskytnout studentům přehled jednotlivých psychologických oblastí, které utvářejí osobnost člověka, podílí se na jeho úspěšnosti z pohledu osobního vystupování a s ohledem na praktickou využitelnost v praxi. Zaměření na měkké dovednosti, které tvoří základ vystupování úspěšného manažera, který jedná s klienty, nadřízenými a podřízenými, s cílem zvýšení efektivní komunikace. Podstatou tematického celku je rozvoj osobnosti studenta, jeho komunikačních dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšný výkon každodenní manažerské činnosti.

Vyučováno v programech