Vybrané kapitoly z občanského práva

predmet-thumbnial

Studenti získají základní manuál pro podnikání a podnikatelkou praxi po rekodifikaci soukromého práva. Cílem je poskytnout ucelený přehled o zásadních změnách v úpravě vztahů mezi podnikateli, spotřebiteli, podnikateli navzájem, nájemních vztahů, vedení účtů, rodinních podnicích, smlouvy v režimu zákona č. 89/2012 Sb. Získané poznatky studenti aplikují v praxi.

Vyučováno v programech