BBA - Právní specializace

JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
Garant programu

Zaměření studijního programu

  • Studijní program Právní specializace seznamuje studenty se základy právní problematiky, která se dotýká veřejného práva, soukromého práva a dalších právních oblastí.
  • Studenti se seznámí s teorií práva, organizací justice v ČR, státovědou, ústavním systémem ČR.
  • Studijní program je zaměřený na právní disciplíny, psychologii osobnosti, kde studenti mají možnost získat schopnosti úspěšného manažera.

Tematické celky programu

Podmínky zakončení programu

I. podmínka

Úspěšné zpracování seminárních prací

II. podmínka

Obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška

Lektoři studijního programu

Chci se zapsat ke studiu