Controlling

predmet-thumbnial

Studenti jsou seznámeni se základními principy a postupy v oblasti plánování a rozboru podnikových procesů, monitorováním průběhu procesů, cílově orientovanými činnostmi vedoucími k dosažení podnikatelských cílů.

Vyučováno v programech