MBA - Real Estate Business

(obchodování s nemovitostmi)
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
Garant programu

Zaměření studijního programu

  • Studijní program je zaměřený na rozvoj praktických dovedností při obchodování na trhu s nemovitostmi, v souladu s aktuální právní úpravou včetně právních vztahů k nemovitostem.
  • Studium se zaměřuje i na problematiku daní z nemovitostí a správu nemovitostí.
  • Poskytuje přehled o současné ekonomické situaci na trhu s nemovitostmi a současně si klade za cíl obohatit studenty o prohloubení dovedností a zkušeností z oblasti marketingu a managementu a současně studentům přiblíží určitá úskalí při obchodování s nemovitostmi v rámci EU.

Tematické celky programu

Podmínky zakončení programu

I. podmínka

Úspěšné zpracování seminárních prací

II. podmínka

Obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška

Lektoři studijního programu

Chci se zapsat ke studiu