LL.M. - Hospodářská, finanční a ekonomická kriminalita

JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
Garant programu

Zaměření studijního programu

  • Studijní program Hospodářská, finanční a ekonomická kriminalita je programem pro studenty s právním vzděláním, policisty, pracovníky daňové správy, advokáty, advokátní koncipienty a pro ty, kteří mají zájem o vzdělání v dané oblasti.
  • Studijní program je zaměřený na prohloubení znalostí z trestního práva hmotného i procesního v souvislosti s odhalováním a vyšetřováním daňové trestné činnosti jako trestné činnosti hospodářské.
  • Součástí programu je prohloubení znalostí z oblasti finančního práva a ekonomických studií.

Tematické celky programu

Podmínky zakončení programu

I. podmínka

Úspěšné zpracování seminárních prací

II. podmínka

Obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška

Lektoři studijního programu

Chci se zapsat ke studiu