Daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, spotřební daně

predmet-thumbnial

Cílem je získat komplexní přehled o předmětu daně, základu daně, náležitostech spojených s prokazováním vykázaných daňových povinností. Tematický celek se zaměřuje na daňovou problematiku daní z příjmů fyzických osob, právnických osob,
z přidané hodnoty a spotřební daně.

Vyučováno v programech