Daňový systém a daňová optimalizace

predmet-thumbnial

Studenti získají přehled o předmětu daně, základu daně, náležitostech spojených s prokazováním vykázaných daňových povinností. Předmět poskytuje komplexní přehled daňové problematiky v ČR, poukazuje na postupy hledání a využívání daňového systému s cílem snížení daně – tzv. optimalizace daní.

Vyučováno v programech