Státní finanční kontrola

predmet-thumbnial

Obsah tematického celku státní finanční kontrola je zaměřen na systém kontroly zavedený v ČR v dané oblasti a právní úpravu vztahující se ke státní finanční kontrole.

Vyučováno v programech