Daňové aspekty nemovitostí

predmet-thumbnial

Studenti získají ucelený přehled o daňových předpisech, mj. daňové povinnosti z úplatného i bezúplatného převodu nemovitého majetku a některých důsledků pro daň z příjmu. Tematický celek se zabývá problematikou předmětu daně, poplatníků daně, sazeb, daňovým přiznáním, vyloučením daně a osvobozením od daně.

Vyučováno v programech