Teorie, historie a vývoj daňového systému a zdaňování v ČR i EU, majetkové daně

predmet-thumbnial

Studenti získají základní přehled o teorii, historii a vývoji daňového systému v ČR i EU, přehled o systému zdaňování, předmětu daně, základu daně, náležitostí spojených s prokazováním vykázaných daňových povinností.

Vyučováno v programech