MBA - Management ve školství

JUDr. et Mgr. Helena Mičková, LL.M., MBA
JUDr. et Mgr. Helena Mičková, LL.M., MBA
Garant programu

Zaměření studijního programu

  • Studijní program je zaměřen na získání teoretických a praktických znalostí v oblasti právních předpisů, bezpečnosti práce ve školství, ekonomického řízení školy.
  • Studium je zaměřeno na osobní rozvoj a psychologické aspekty v oblasti řízení a vedení lidských zdrojů.
  • Studenti se zaměří na proces plánování, vedení, kontroly zaměstnanců, studentů a žáků. Program seznámí studenty s rozhodovacím, organizačním procesem a operativním řízením organizace. Studijní program je určen pro top management, middle management a first-line management.

Tematické celky programu

Podmínky zakončení programu

I. podmínka

Úspěšné zpracování seminárních prací

II. podmínka

Obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška

Lektoři studijního programu

Chci se zapsat ke studiu