Strategické cíle vzdělávací soustavy v ČR

predmet-thumbnial

Cílem je studenty podrobně seznámit s dokumenty - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020, vzdělávací systém 2020+, strategií vzdělávací politiky v ČR. Předmět se zaměřuje na problematiku kontrolní činnosti České školní inspekce a ucelený přehled o vzdělávání a principech vzdělávací politiky v ČR a EU.

Vyučováno v programech