Řízení ekonomiky školy a školních zařízení, financování školy

predmet-thumbnial

Studenti se seznámí s analýzou finančních zdrojů ve školství a finanční kontrolou v oblasti školství jako součástí vnitřního kontrolního systému školství. Studenti z vlastních zkušeností na konkrétním příkladu příspěvkové organizace aplikují finanční hospodaření, v souladu s platnou legislativou, základními a alternativními finančními toky, účtovým rozvrhem, účetní závěrkou a zanalyzují výsledek hospodaření příspěvkové organizace.

Vyučováno v programech