Bezpečnost práce ve školství

predmet-thumbnial

Studenti budou seznámeni a bezpečností a  ochranou zdraví (BOZ) dětí, žáků a studentů, bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců školy, zpracování dokumentace a zajištění požadavků v souladu se zákonnou úpravou.

Vyučováno v programech