Psychologie řízení a vedení lidí

predmet-thumbnial

Studenti se seznámí s významem řízení školy, které zahrnuje činnosti plánování, rozhodování, organizování, kontrolování, přičemž nejdůležitější rolí úspěšného manažera je umění jednat s lidmi, tedy s lidskými zdroji. Úroveň školy je v rozhodující míře založena na úrovni jednotlivých učitelů a učitelského sboru jako celku, celkového klimatu školy. Tematický celek se zaměřuje zejména na motivaci jako aktivaci člověka k činnosti.

Vyučováno v programech