Ústavní systém ČR

predmet-thumbnial

Studenti se seznámí s ústavním systémem ČR, funkcí Poslanecké sněmovny ČR, Senátu ČR, prezidenta republiky, vlády, ministerstev, správních úřadů a soudů, tvořících soustavu soudnictví. Seznámí se s činností Ústavního soudu, ústavním   ořádkem ČR a ochranou základních lidských práv a svobod.

Vyučováno v programech