Psychologie osobnosti

predmet-thumbnial

Cílem je seznámení studentů s jednotlivými psychologickými oblastmi, které utvářejí osobnost člověka, podílí se na jeho úspěšnosti z pohledu osobního vystupování, s využitím v praxi. Tematický celek se zaměřuje na „měkké dovednosti“, které tvoří základ vystupování úspěšného manažera, jednajícího s klienty, nadřízenými a podřízenými, s cílem zvýšení efektivní komunikace.

Podstatou tematického celku je rozvoj osobnosti studenta, jeho komunikačních dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšný výkon manažerské činnosti.

Vyučováno v programech