Organizace justice v ČR

predmet-thumbnial

Tematický celek seznamuje studenty s organizací justice v ČR, organizací soudnictví v ČR, státního zastupitelství, právních služeb – advokacie, notářů, patentových zástupců.

Vyučováno v programech