Vybrané kapitoly z trestního práva

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty s uceleným výkladem právní úpravy trestního práva v České republice. Student získá poznatky charakterizující trestný čin, přečin, skutkovou podstatu trestného činu, znaky skutkové podstaty.

Vyučováno v programech