Státověda

predmet-thumbnial

Studenti se seznámí s principy fungování státu, vývojem a pojmem stát, organizací státu, veřejné moci, územní samosprávy, politickými, volebními právy, základními lidskými právy a svobodami.

Vyučováno v programech