Teorie práva

predmet-thumbnial

Cílem je uvést studenty do problematiky teorie práva, zkoumající právo z pohledu právních norem, právních jevů, pozice práva ve společnosti, právní antropologií a vztahu státu a práva.

Vyučováno v programech